Sakarya Detay Haber
Turan Ateş

DEPREMLER…

DEPREMLER…
Bu haber 11 Ağustos 2019 - 13:17 'de eklendi ve kez görüntülendi.

İZMİR ve DENİZLİ illerimizde oluşan DEPREMLER..

.Ve BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ….

Can kaybı yok….Bazı yerleşim alanlarında Binalarda HASARLAR varmış…. Önce şu gerçeği kabül edelim; Halkımız ” Artık Deprem ile yaşamayı öğreniyor….”
17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi Bizden çok şey aldı ama; Bazı şeyleri de öğretti…
Öğrettiği DEPREM BÖLGESİNDEYİZ….DEPREM ile Yaşamayı kısmen öğrendik ve Öğreniyoruz…
Tüm YERBİLİMCİLER;Ülkemiz coğrafyası DEPREM üretmekte olduğu bilincinde hemfikirdirler.
Bilindiği gibi ülkemiz dünyanın en etkin DEPREM kuşaklarından birisinin üzerinde bulunmaktadır.Geçmişte ülkemizde bir çok yıkıcı depremler olduğu gibi, yakın gelecekte de oluşacaktır.Bu depremde de büyük mal ve can kaybına uğrayacağımız da bir gerçektir..
Ülkemizin ekonomisinin en üretken Kenti-Yerleşim Alanı olan İSTANBUL için deprem kaçınılmaz bir somut gerçekliktir.
Aynı zamanda İstanbul büyük de bir Nufus yoğunluğu içinde olan KENTİMİZDİR…
Çağdaş Toplumlar-JAPONYA- bu bilimsel verilerden yola çıkarak;KENTLERE ve ÜLKEYE ilişkin bazı PROJELER Üretmesi ve Depreme karşı önlemler alması gerekir.
Gerek Ülkemizdeki ve gerekse Yabacı Ülkelerdeki bilim adamları yaptıkları bilimsel çalışmalarda;Ülkemizde ve özellikle de yakın bir gelecek de olabilecek DEPREMİN Vereceği Hasarları açıklamaktan ürperiyorlar…
Buradaki en büyük eksikliğimiz; yaşanan bu olgular karşısında; Depremden zarar gören Yurttaşlarımızın HUKUKEN KORUNMASI Gerekir …Bunun Bilinmemesi bir eksikliktir.Ama…Artık TAMAM….HUKUK DEVLETİ İLKELERİ Devrede….
Ben acizhane bir şekilde; SAKARYA İlinde 17 Ağustos MARMARA Depremini yaşadığım gibi; HUKUK YOLU ile de DEVLET ile Mağdur Yurttaşlar arasındaki sorunları HUKUK İçinde kalarak ÇÖZMEYE Yönelik çalışmalar yaptım…
Yani DEPREMİ Yaşadığım gibi; getirdiği Sorunların çözümünü de ÇÖZMEYE Yönelik Yargısal Çalışmalarım yanında , bir de KİTAP sundum….
xxxx
Ülkemizde bu güne kadar yaşanan deprem ve doğal afetlerin; Tanrıdan geldiğine inanılır ve sorumlularda aranmazdı.Depremin ve tüm doğal AFETLERİN; ” TANRININ İNSANLARA BİR GAZABI…”olarak yorumlanırdı.Bu MİSTİK düşünceler; DEPREM ve DOĞAL AFETLERİN verdiği Zararların Tazmini düşünülmezdi…
Bu konuda özellikle de YEREL YÖNETİMLERİN İrdelenmesi gerekir.
Marmara Depremi sonrası ortaya çıktı….Anadolu’nun bir İlçesinde geçer gelişen olay…Belediye Başkanı E. Maliye Memuru…Meclis ÜYELERİ Halktan…Manifaturacı, berber, kasap,fıruncu,bakkal ve Kasabanın ileri gelenleri….
BELEDİYE MECLİSİ Toplanır…
GÜNDEM; Kasabamız göç aldı…Gençlerimiz yetişti…KONUT Yerleri gerekir.
“0 zaman Meclis Üyemiz Yusuf Çavuş’un YEŞİL ALANDA kalan 20 dönüm civarında…Halktan Kimin 10 dönüm…Yine kimin 10 dönüm benzer bitişik YEŞİL ALANDA Kalan yerleri var…İMAR Planında değişiklik yapalım…Bu taşınmazların bulunduğu Alanı İMARA açalım…”
Belediyenin Teknik Kişisi İNŞAAT TEKNİKERİ-Mühendis değil-karşı çıkar…”İmar İskan Bakanlığından, Afet İşlerinde ve Bayındırlık Bakanlığında gelen yazı ve Haritalarda bu yerde FAY HATTI GEÇİYOR….İMARA AÇAMAYIZ….”
Evet… Belediye Meclisi KARAR ALIR….
“DEPREM FAY HATTININ; Şehir İmara Planın Dışına Çıkarılmasına ve Alanın YERLEŞİME Açılmasına…”
Karar; Mülki Amirin onayından da geçer. Denetime gelen Mülkiye Müfettişi Olayı fark eder…
xxxxx
Deprem için önlemler; YEREL YÖNETİMLERCE alınır…
Yerleşim Alanları ve Şehir İmar Planları….Sonra Yerleşim Alanlardaki Binalar….
Marmara Depremi sonrası merhum M.IŞIKARA bir sunum yaptı,Deprem ile ilgili…10 yaşlarında bir çocuğumuz; Kompozisyonum var …Okuyabilir miyim?dedi. IŞIKARA ve bulunanlar çocuğumuzu dinledik…
Çocuğumuz sunumu şöyleydi: 
” Ben Depremden korkmuyorum…Binalardan korkuyorum…Bizi; Deprem değil; BİNALAR Öldürür…” dedi.
Merhum İŞIKARA HOCA; ceketinin önünü kapattı ve Çocuğumuza; ” BENİM SÖYLEYECEKLERİMİ…Söyledi…” dedi.
xxxxx
Şimdi Devletin Kurumları ve Kurumların Teknik Bilimsel Kadroları Üniversitelerin, STK.nın ,Meslek Odalarını görüşlerini almalıdırlar…
Maalesef; Biz Ovalara, mısır ve Patates tarlalarına Şehirler kurduk…
Şehir İMAR PLANLARI; Bilimsel Verilere dayanılarak yapılmalıdır.
Binaların ve tüm yapıların Plan ve Projeleri sıkı denetimler geçirilmelidir.
Maaşallah…İstanbul’da 20 katın üzerinde çıkma binalar….İşyerleri….Siteler….
Bunları yapan Müteahhitlerin Denetimini de Yapı Denetim Kurumları( A.Şt.) yapıyor…Masraf ve Ücretini de DENETLENEN MÜTEAHHİT veriyor….
xxxxx
Binaların bulunduğu ALAN-Arsa-; yerleşime uygun olup olmadığının bilimsel verilere dayalı olarak belirlenmelidir.Bu alanların özellikle de sert zeminlerden oluşması gerekir. .Ovalara ve Tarım alanlarına yapılan yüksek binalar ve görüntüleri büyük riskler taşımaktadır.
İnşaata kullanılan malzemelerde önemlidir.Bu Malzemeleri üretenlerin de Sorumlulukları ağırdır…Piyasada bozuk çimento, oksitlenmiş demir ve tüm inşaat malzemeleri üretenlerin de sorumlulukları vardır.
Ayrıca; bu Malzemeleri binalarda kullanan Teknik elemanlarında SORUMLULUKLARI vardır. Vasıfsız işçi çalıştırılmaktadır.Bunların Denetimlerini yapanlarda İnşaatı Yapan Müteahhit yetkilileridir.
Kısacası; Bir BİNAYI; DEPREME DAYANIKLILIK yönünden; Arsa yanında; Hazırlanan Plan Proje,İnşaat Malzemeleri-piyasaya sürenler, bu Malzemeleri inşaatın yapımında kullanan teknik işçiler ve İnşaatın Proje gereği yapımını denetleyenlerin de sorumlulukları vardır.
Bunun yanında en büyük SORUMLULUK DEVLETİN Birim ve Kurumlarının olsa gerek…
xxxxxx
Evet…Biz olası yaşanacak olan İSTANBUL DEPREMİNE.. Marmara Bölgesi ,Ülke Nüfusunun 1/3 ünü üzerinde tutmaktadır.Kentleşme; Sık ve yüksek yapılardan oluşmaktadır.
17 Ağustos 1999 günü oluşan Marmara Depreminde; İstanbul’daki BİNALARDA bir Yorgunluk bulunmaktadır.O Depremin etkisi ile binalarda METAL Yorgunluğu tabir edeceğimiz bir yorgunluk vardır.
Bir süre önceleri KENTSEL -DÖNÜŞÜM Yasası çıkarıldı. Eski Binaları Yeni Binalara dönüşümünün sağlanması için…
Bu proje gereği, çok eski binalar İnşaatlara dönüştü…Toprak sahipleri Müteahhitler arasında sorunlar oluştu…İNŞAAT SEKTÖRÜ Ülkemizde son zamanlarda büyük bir sıkıntı içine girdiler…
İnşaat Sektörü; Üstlendikleri binalarda oluşacak olan KONUTLARI temelden satışını sağlamaya özen gösterdiler.Ancak bugün normal bir KONUT BİR MİLYONUN üzerinde…Bu konutu alan kişi Kiraya verse 2000-2500 tl kira getirisi alabilir. Binaya verdiği parayı FAİZE Veriyor 20.000 tl üzerinde aylık Faiz getirisi oluyor.
İnşaat Sektörü zor ve kriz dönemindedir.Üstlendikleri Kentsel dönüşüm yapıları da terk edilmiş konumdadır.
Sonra İstanbul büyük bir GÖÇ aldı…Halende devam ediyor…
SONUÇ Nereye gidecektir?
Yakın bir gelecekte İSTANBUL’da BÜYÜK BİR DEPREM OLACAKTIR….Bu kaçınılmaz…Bilimsel veriler ve DEPREM Kronolojisi periyodik bir şekilde bunu doğruluyor…
Ben bu görüşlerimi; verdiğim bazı Konferanslarımda da dile getirdim…
18.milyon insanı barındıran Şehirler Padişahı Canım İSTANBUL….Yakın bir gelecek de mutlaka 7 ölçeğin altında olmamak üzere bir DEPREM YAŞAYACAKTIR…
Bana FELAKET TELLALI demeyiniz… 
Bu gerçektir. Ve mutlaka da yaşanacaktır.
Binalar, köprüler, yollar ve çok şeylerimiz yıkılacak ve hasar görecek…Nüfusun 1/3 ü ağır ZARAR Görecek…ÖLECEK veya SAKAT kalacaktır.Bu hasarı en fazlada VAROŞLAR tabir edilen Bölgelerde yaşayan insanlarımız görecektir.
Bugün TERK EDİLEN Binalarda yaşayan Anadolu’dan gelmiş Yurttaşlarımız yanında SURİYELİLER de var…
Bunları Kaybedeceğiz veya Sakat kalacaklar.
Kentin Nüfusunu 1/3 ü de korkudan İstanbul’ TERK EDİP; Köylerine dönecektir. Ve İstanbul’n nüfusu 10 milyonun altına inecektir.
Bu öngörülü tespitim; doğru…Afetler, bu sonuçları doğurmaktadır.
xxxx
Görünen ve hiç ÖNLEMİ DÜŞÜLMEYEN veya ALINMAYAN bu doğal AFETTEN Az Hasarla ve Hasarsız kurtulmanın koşulları belli de ; Alınan ve Alınması gereken ÖNLEMLER NELERDİR?
-Öncelikle; HALK , zaman uygulamalı seminerler verilerek DEPREM ve DOĞAL Afetlerde Korunma önlemleri anlatılmalıdır.Her SİTE Apartman Yönetimi Sakinleri bu konularda gereken şekilde uyarmalıdır.
17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde; SAKARYA-ELMAS Otelde kalan Kişilerden; Bizim YURTTAŞLARIMIZ;Binanın alt giriş kısımlarına doğru kaçıyorlar…. TOYOTO Fabrikası nedeni ile Otelde kalan JAPONLAR ise Binanın ÜST KISMINA doğru kaçıyorlar….
-Evdeki Eşyaların duvarlara Monte sistemi ve zarar vermeyecek konuma getirilmesi….
-Binalarda ve Bağımsız Bölümlerde Proje dışı eklentiler önlenmelidir…
-Doğal gaz,elektrik ve su sistemleri gözden geçirilmelidir.
-Yerel Yönetimler-Afet Koordinasyon Merkezleri; Deprem sonrası Halkın Toplanacağı ALANLARI da belirlemelidirler. Bu ALANLAR; şimdiden Halka tanıtılmalıdır.
– Afet sonrası hemen Kurulacak ÇADIR HASTANELERİ ve Görev alacak Sağlık Personeli belirlenip; bu doğrultudan Eğitilmelidir.
DEPREM SONRASI; Terk edilen Apartmanlar…Ve Enkaz olan Konutlar….5. KOL Tabir edilen Hainler hazır…Bunlar, Para, müceherat ve kıymetli eşya peşindedirler…
Afetten hemen sonra bunların büyük çoğunluğu YARDIM isteği ile dışarıdan gelir.Bunların Önlemini de almak bir zordur.
Marmara Depreminde SAKARYA ADALET KOM. Bşk.yım…Sabahın erken saatlerinde Enkaz olan Adliye Binasına yönlenirim…O saatlerde; Dışarıdan gelen GÖREVLİ KİŞİLER; ENKAZDA SİLAH ARIYORLAR….
Konutlarda ve özellikle de İŞ YERLERİNDE benzer olaylar çok yaşandı.
O dönemlerde bu kişiler için ECEVİT HÜKÜMETİ; Şehri ve Enkazları koruyan Askerlere ” VUR EMRİ ” verdi.
xxxxx
Enkaz olan ve Hasar gören Binaların Tazminini DEPREM SİĞORTALARI giderecektir.
Ölen, Sakat Kalan ve yakınlarını kaybeden İnsanların Acılarını ve ZARARLARINI KİM GİDERECEKTİR?
Şehrin Kurulması için karar alan, proje ve plan hazırlayanlar…Bu proje ve planları denetleyenler…Onaylayanlar…. Yani Devletin Birimleri Aleyhine İDARİ YARGI YOLU Açıktır….
Müteahhitler, İnşaat Sektörünün Teknik Kadroları ve Binalara Proje dışı eklentiler yapanlar….
Bunlar için de ADLİ YARGI yolu açıktır….
xxxxx
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN; yeniden sıkı bir denetimden geçirilmesi gerekmektedir.
Yalnız 17 Ağustos 1999 günlü Büyük Marmara Depremi bize; DEPREM HUKUKUNU Doğurdu…
Önceleri” Allah’tan geldi” denir…Ve üzeri kapatılırdı….Dini GELENEKLER ve KADERCİ FELSEFELER öne çıkardı…Bundan böyle HAYIR….
Ben Yıllarımı YARGININ Çeşitli bölümlerinde GÖREV almış E.bir Hakim olarak haykırıyorum….
DEPREMLERİN Verdiği ZARARLAR; başta Devletin Kurumlarının ve İnşaat Sektörünün AĞIR KUSURLARI Sonucu oluşmaktadır.
Saygı ile….

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
error: Bu sitenin içerikleri korumalıdır. Emeğe saygı !!