Sakarya Detay Haber
Turan Ateş

KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI

KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI
Bu haber 07 Ağustos 2019 - 11:25 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Sayfamda Paylaşma yapan ve Beni izleyen değerli Kardeşlerim….Yurttaşlarım….
Henüz kendime gelemedim….Benim böyle sıkıntı yaşamama neden olanlar hakkında Maddi-Manevi TAZMİNAT Davası açsam herhalde kazanırım….
xxxxxxx
Evet…Dün 05.08.2019 Pazartesi Günü sabah saat 06.30 da Mensubu olduğum İstanbul Barosu Yönetimi ve Av. Meslektaşlarla KAZ DAĞLARINA ulaşmak için iki otobüs ile yola koyulduk…
Saat 12.00 de KAZ DAĞLARI Eteklerine ulaştık…Cübbelerimizle İstanbul Barosu Av.ları olarak alana girdik…Alan çınladı….Şu mesajı verdik…. 
” HUKUK ÇERÇEVESİNDE; KAZ DAĞLARI ORMANLARININ ve BU ÇEVREDE YAŞAYAN YURTTAŞLARIN YANINDAYIZ…..”
Yaşlı bir ANNE;cübbeli bir konumda olduğum için olsa gerek; ağlayarak bana sarıldı ve ; 
“OĞUL, HAKKIMIZI YEDİRMEYİN….”
xxxxx
Sonrada KORTEJ eşliğinde; çok merak ettiğim KAZ DAĞLARININ yamaçlarına ve el atılan TEPELERE ulaştık…Zaman zaman Cübbeye sildiğim göz yaşlarımı siyah gözlüğüm gizleyemedi, çevremdeki insanlardan….
Çünkü ben 40 yılı geçkin Meslek yaşamımda ORMANLARLA özdeşleştim…Benim Memleketim de Orman yok….Çocukluğum Orman yaşamında geçmedi….Sayfama attığım resimlerde de görüldüğü gibi; her şey yürek burkuyor…
Resimlerde de görüldüğü gibi; ÇOK BÜYÜK bir ALANDA -1000 dönüm olduğu tahmin edilen -Orman Ağaçları kesilmiş…Ağaçlar yok…Toprak 2-4 metre arası kazınmış….
Bir kaç bekçi….Ve 5-10 tane de Jandarma….ÇALIŞMA YOK…DURMUŞ….Resmi Makamlarca mı durdurulmuş? Bilmiyorum…
Mahalli yeterince gezdim…Yani Ormanları ve EL ATILARAK; ORMAN NİTELİĞİ KAYBETTİRİLEN Alanları….
xxxxx
Ben Konuyu ORMAN HUKUKU ve UYĞULAMALARIM Yönünden değerlendireceğim…..
Görev yaptığım Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Bölgelerimizde; Ormanı ve ormanların konumunu tanıdım….Belik de Meslek Yaşamımda 10.000 nin üzerinde ORMANLARA ilişkin DAVALARI Sonuçlandırdım…
Yargıtay 20. Hukuk Dairesin Başkanlarından merhum FERRUH ALTBAŞOĞLU; bu tabloyu görseydi; KAZ DAĞLARINDA kalan ağaçlardan birisine kendini asardı, Protesto için….
Karadeniz Bölgemizin gür Ormanları yanında Akdeniz Bölgesinin ; sedir ormanlarını…Marmara Bölgemizin Çam ormanlarını….
Ve Batı Toroslardaki kızılçam-sadir ormanlarını….Ve Nihayet İstanbuldaki HEKİBBAŞI DEVLET Ormanlarını….
Karalar verdim…Keşifler yaptım…Gölgesinde ve çam kokuları alarak PİPO-PURO içtim….Eş ve çocuklarımla PİKNİKLER yaptım….
Bir ORMAN SEVDALISI oldum….Orman Hukukuna ilgi duydum….Çalışmaların sonunda da ORMAN HUKUKU konusunda 3 er baskısını yapan iki tanede KİTAP Kaleme aldım…Barolarda, Üniversitelerde ve STK. da ORMANLAR konusunda Konferanslar verdim…Tv. Kanalların da bu konuda ulu orta haykırdım….Orman Davalarında Mahalli baskılara boyun eğmedim….Bu anılarımı da zaman zaman FECBOCE ortamında yorumlar yaparak paylaştım….Paylaşıyorum da…paylaşacağım da…
xxxxxx
Cumhuriyet Dönemi öncesi Ormanlarla ilgili YASAL bir düzenleme yok…Padişah Fermanları…Atasözleri Ormanları korumuştur….
Her yönden bir dahi olan M.KEMAL ATATÜRK; BENT-NAM adında ALMAN olan bir Bilim Adamını Türkiye’ye DAVET etmiş…ORMANLARIMIZLA ilğili Bilimsel bir RAPOR istemiş.
Bent-Nam; Hem Orman Mühendisi ve aynı zamanda da Hukukçu….
Ormanlarımızı gezmiş,incelemiş, seminerler düzenlemiş ve konferanslar vermiş. Giderken de ATATÜRK’e Ormanlarımızla ilgili bir BİLİMSEL Rapor sunmuştur.
1936 yılında TBMM.de kabül edilen , 3116 Sayılı İlk Orman Yasamız bu raporu içermektedir. Bu Yasa; ormanı ve Orman sayılmayan alanları belirlemiştir.İlk Orman Sınırlamasını da bu yasa getirmiştir.Bursa Orman Bölge Müdürlüğü; İstanbul Hekimbaşı Ormanlarının, Sakarya’da Süleymaniye Devlet Ormanlarını SINIRLAMASINI-Tahdit Haritasını-bu yasaya göre yapmıştır.
Bu Yasa; 1951 yılında yürürlükten kaldırılmış ve 6831 sayı O.K. çıkarılmıştır.
ANAYASAMIZDAKİ ORMANLARLA ilgili DÜZENLEMEYE göz Atalım…..
1961 Anayasamız 131. Maddesi düzenleme getirmiştir. Madde metni aynen:,
“MADDE 131-Devlet ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanları,kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz.Bu ormanlar,zamanaşımyla mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiç bir faaliyet ve eyleme müsade edilemez.
Ormanlar içinde veya yakınında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakımından , orman gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayan tedbirler ve gereken yerlerde başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir.
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla,bağ,meyvalık,zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla şehir,kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz.Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.
Ormanların Tahrip edilmesine yol açan hiçbir siyasi prppağanda yapılamaz.” şeklindeydi….
1982 Anayasamızın 169. ve 170. Maddeleri yeni ve yürürlükte olan düzenlemeyi getirdi. Madde 
Metinler aynen: 
“MADDE 169-Devlet,ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir,bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.Devlet ormanları kanuna göre,Devletçe yönetilir ve işletilir.Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç bir yarar görülmeyen ,aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla,bağ,meyvelik,zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler,şehir,kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında daraltma yapılamaz..”
“MADDE 170-Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması,ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından ,ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğinin sağlayıcı tedbirlerle ,31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi;bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespit ve orman sınırları dışına çıkarılması;orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir.
Devlet,bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır.
Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler,Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.”
Düzenlemelerini getirmiştir.
XXXXXXX
Kısacası ORMANLAR; Anayasal GÜVENCE altındadır.En önemli unsur düzenlemede; 
” ORMANLAR DEVLETİN MALIDIR. DEVROLUNAMAZ. ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAZ ve ZAMANAŞIMI ile de mülkiyet edinilemez…”
Ormanlarla ilgili geniş ve kapsamlı düzenleme ise; zaman zaman değişime uğratılan 18.09.1956 yılında yürürlüğe giren 6831 Sayılı ORMAN KANUNUDUR.
Birinci Maddesi “ORMANI;tabi olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır….” olarak tanımlamıştır.
İkinci Maddesinin A Fıkrası; 
Orman olarak muhafazasında fayda umulmayan ve aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde fayda umulan yerler………..
B fıkrası ise;
31.12.1981 tarihinden önce ;bilim ve fen bakımından orman özelliğini kaybeden ve yeniden bilim ve fen bakımından ormana dönüştürülmeyecek alanlar……
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILIR….”
Çok telaffuz edilen 2/ B olayı da budur…
Bu düzenleme Anayasaya ve Orman Yasasına 17.04.1970 günü 1255 sayılı Yasa ile Anayasa değişikliği yapılarak Yasalarımıza kondu…
xxx
Yalnız ÖZEL Ormanlardan da bahsetmeden geçemeyeceğim…Bu Ormanlar Özel Gerçek veya Tüzel Kişilere aittir.Devletin denetimindedir.Tahdit Çalışmasını da ücreti karşılığı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yapar.
Tapu Maliki veya malikleri yönetir. Anlaşmazlık çıktığında Sulh Hukuk hakimi Yönetici atar. Taksim ve Şufa Davlarına konu olmaz. Yani Mirasçılar veya malikler arasında TAKSİM edilemez….Ve Boşluklarında /6 geçmemek üzere KALICI İnşaat yapılabilir…Beykoz Ormanları buna örnek…
xxxxx
Devlet Ormanlarındaki Orman İçi Boşluklar da; TURİZM,SPOR,EĞİTİM ve TATİL amaçlı olarak Belirli süre KİRALAMA Yapılır.Devlet Ormanların ve içindeki Boşluklarda KALICI İnşaat yapılamaz…Ancak geçici olarak yapılır. Bolu-ABANT bunun örneğidir.
Bunların dışında; Ormanlarda bir etkinliğe, çalışmaya veya iş yerlerine izin verilemez…
xxxxxxx
Maden İşletmeciliğine gelince;
Benim gençliğimde MADENLER DEVLETİN İŞLETMELERİ tarafından yapılırdı. MTA. ( Maden Arama ve Tetkik) Devletin bu Kurumu Madenlerin sahasını belirler ve İşletmesini de ETİBANK yapardı…Sonraları Özelleştirmeler başladı. Madenler Kısmen de olsa ÖZEL SEKTÖRE devredildi.
Ben Maden Mühendisi değilim…Elbette Maden İşletmeciliği de gereklidir.Ama MADEN İŞLETMESİ Yapılırken de Ülkenin Doğal Yapısına ve Görünümüne de ZARAR Veremez…
Hukuk Sisteminde; BİR HAK, BAŞKA BİR HAKKI SINIRLAYABİLİR. AMA, O HAKKIN ÖZÜNE DOKUNAMAZ…
Kişiye ceza verilir… Yaşam koşulları sınırlandırılır…Ama Ölümüne neden olan bir Yaşam tarzı uygulanamaz….
Maden Yasalarında yapılan değişimlerle Çalışma alanları oldukça genişletildi.Maden İşletmeleri Ormanların bulunduğu alanda; YER ALTINDA Çalışma yapabilirler. Ama bu çalışmalar Ormana zarar veremez…
KAZ Dağlarında ALTIN çıkarmak için KANADALI şirket ile SÖZLEŞME ÖNCESİ;Bu SAHA ile ilgili yapılan veya yaptırılan BİLİMSEL Raporlar ne durumda….Bu Raporları hazırlayan BİLİM ADAMLARI kim? Kullanılacak SİYANÜR ve benzeri Madenlerin çevreye ve canlılara nasıl bir zarar verir? Bunların Kamuoyu ile paylaşılması gerekir. Bu PAYLAŞIMI da Devletin Kurumları yapmalıdır.
Kanadalı Şirket ile yapılan SÖZLEŞME kamuoyu ile paylaşılmadı.
xxxx
Burada; Ormanları Koruyan 6831 sayılı Yasanın 93. Maddesi bulunmaktadır.Bu Maddenin getirdiği düzenlemeye göre; Ormanları tarla açmak veya başka bir amaca yönelik olarak İŞGAL EDENLER 1 yıldan 3 yıla kadar HAPİS…….İşgal edile yer 5 dönümden fazla ise, bu cezalar yarım misli artırılır…..
Ayrıca Orman Yönetimin uğradığı ZARARI DA ZARAR veren kişiye Tazmin ettirilir.
Uygulama Şu şekilde olur…
Orman Teşkilatı ; Orman bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğü-Orman Bölge Müdürlüğü-Orman İşletme Müdürlüğü-Orman İşletme Şeflikleri….olarak belirlenmiştir.
Ormana zarar veren, Ağaç kesen, Hayvan otlatan,İşgal edenler HAKKINDA; Orman Bölge Şefliklerinde görevli Orman Muhafaza Memurları bu kişiler hakkında Matbu Suç TUTANAKLARI var… Bunları kullanarak zabıt tutarlar…Bölge Şefleri bunları onaylar ve Orman İşletme Müdürlüğünce Mahalli C.Başsavcılığına TUTULAN Zapıtlarla beraber gönderilerek Suç İhbarı yaparlar.
C.Savcıları SORUŞTURMA yapmazlar…Tutulan – Muhafaza Memurlarınca-Zabıtlara istinaden Orman Yasası hükümlerine göre İDDİANAME Düzenleyerek; Sulh Ceza Mahkemelerine Kamu davası açarlar.
Burada; şu anda ilk görev ORMAN Teşkilatının ….
xxxxxxxxxxxxx
Bu alanın Çalışma Yapılacağı ve MADEN SAHASI olarak TAHSİS edildiğine ilişkin Maden yasası gereği ; söz konusu ŞİRKET ile SÖZLEŞME Yapıldığı söylentisi var….Somut belge ve bilgim yok,bu konuda…
Ama; SAHA bu duruma getirilene dek; Siyasi Parti Yönetimlerinin…STK.larının….Çevre Halkının….Çanakkale ve ilçelerinin Belediye Yönetimlerinin…Ve Toplumu bilgilendirmeyen Orman Yönetiminin….Hiç mi haberleri ve sorumlulukları yok…..
Bu gün; Dünya Ülkeleri; Yeşili ve Doğa Harikalarını korumak için çok PROJELERDEN Vazgeçmektedirler.
Bugün saniyede 70 bin Metreküp su akıtan-kim ölçüyse?-
AMAZON Nehrine ; AMAZON Ormanları kaynak vermektedirler….İkisi de birbirini tamamlayan doğal varlıktır…AMAZON NEHRİ Olmasaydı; Amazon Ormanları olmazdı….Amazon Ormanları olmasaydı; Amazon nehri olmazdı…İkisi de birbirinin tamamlayıcısı ve DOĞAYA bir HEDİYESİDİR…Tıpkı; MISIR’IN NİL Nehrinin bir Hediyesi olduğu gibi….
Ağaç, tarih boyunca insanla ve tüm canlı ile özdeşleşmiştir.Şarkıların Güftesine tema olmuştur.
Sanat Güneşimiz merhum Zeki MÜREN; ” Akasyalar açarken….”
Yusuf NALKESEN Üstadımız ; “Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz ve hayaller kurduğumuz…O Ağacın altını şimdi anıyor musun?…”
Genç ve acemi Aşıkların birbirlerine gelecek vaat ettikleri O AĞACIN Altı….
” Yaşamak bir ağaç gibi; tek ve hür….Bir orman gibi, gür ve Kardeşcesine….Bu Davet bizim….”
xxxxxxxxxxxx
Evet…Evet….Bu SAFHADAN SONRA YAPILMASI GEREKEN Nedir?…Bu Soruya hep beraber cevap arayalım…
Bu OLAY; Mayıs 2013 yılındaki TAKSİM deki GEZİ PARKI Olayından farklıdır.Gezi Parkı OLAYI; bir grup GENÇLİK EYLEMİ idi. KAZ DAĞLARI OLAYI ise; TAM BİR HALK HAREKETİDİR….BU EYLEM; Ülkenin diğer Bölgelerindeki Benzer Orman İmhalarına da DESTEK için genişleyecek…Ben Bu KOKUYU; KAZ DAĞLARINI Ziyaretim sırasında aldım….
Halk ” Bize ALTIN Gerekmiyor….Orman ürünleri ….Ve ormanlardaki KUŞ SESLERİ….Yabani hayvanlar….Kurt uluması….O yemyeşil GÖRÜNTÜLER gerek….” diyorlar….
O ZAMAN…..
A-.STK.nın Yönetim Kadrosu; Siyasi Partilerin Yönetim Kadrosu ile İKNA için diyaloğa girsinler…
B-AKP.nin içinde Görev yapan ve benden de zaman zaman görüş soran Değerli Hukukçu Dostlarım….Sizlerde AKP Yönetim Kadrosunu uyarı ile SIKINTILARI ve oluşabilecek olan OLUMSUZ Gelişmeleri ve ÜLKEYE verebileceği sıkıntıları dile getiriniz….
C-Sayın Cumhurbaşkanımızın Danışmanları ve çevresindeki Bürokratlarımız….Ülkede olabilecek sıkıntıları ve yapılması gereken girişimleri ve bu konuda Kamuoyundaki gelişmeleri ve oluşabilecek olumsuzlukları KENDİSİ ile Paylaşınız….Bu PROJEDEN Dönülmesi için uğraş veriniz….
xxxxxxx
Eski Cumhurbaşkanlarımızdan merhum S.DEMİREL; 1975 li yıllarda BAŞBAKAN….Anayasa Mahkemesi DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ Kuruluş Yasasını İPTAL etti ve TBMM.de BİR yıl içinde yeni Yasa çıkarması için süre tanıdı.
Süre dolmak üzere iken Yeni DGM.Kurtuluş ve Görev Yasası Taslağı TBMM.ne sunuldu….STK. Sendikalar, Üniversiteler, CHP ve Gençlik kesimi, Ankara Halkı sokaklara döküldü….Protestolar….
Merhum Demirel; Sokağın Nabzına baktı ve Yasa Taslağını TBMM.den geri çekti….
12 Mart 1971 günü TSK. Muhtıra Yayınladı. Hükümet ve TBMM. hedef aldı…Demirel; ” Askerde bizim…Halk da bizim..”dedi ve Halk ile Askeri karşı kaşıya getirmemek için İstifa ederek; GÖREVİ Bıraktı….
Demokrasimiz için bunlar birer hoşgörü örneğidir…. 
Çok şeyler istemedim sanırım….
Saygı ile….

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
error: Bu sitenin içerikleri korumalıdır. Emeğe saygı !!