MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ

ÇÖKEN ve BERATLA SONUÇLANAN ” BALYOZ ve ERGENEKON DAVALARINDA ” ZARAR GÖREN -TUTUKLANAN,MAHKUM OLAN ve HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILAN MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ…..

– FETO ÖRGÜTÜ MENSUBU HAKİM-SAVCILAR İÇİN-

– CEZA HAKİMLERİ İçin;Haksız olarak TUTUKLANAN kişilerle ilgili olarak MADDİ-MANEVİ Tazminat Davası açma HAKLARININ Var olduğu; CUK.nun 141-144. maddeleri arası maddelerinde bir düzenleme vardır.Ağır Ceza Mahkemesine Mağdur olanlar bu konuda Maddi-Manevi Tazminat Davası açabilirler. Bu konuda da bir hayli Mahkeme Kararları vardır.Bu düzenleme Ceza Hakimleri için olandır..
Bu Tazminat isteğinin oluşabilmesi için; Hakim-Savcının Mesleki bir Hata sonucu karar vermesi gerekir.Özellikle de TUTUKLAMA….
Hakim-Savcı; bu Hatalı Kararları; Kolluk Kuvvetlerinin Hataları….Teknik Bilirkişilerinin hazırladıkları Raporlardaki Hataları….Tanıkların Yalan Beyanları Hakim-Savcılara YANLIŞ ve HATALI Karar verdirebilir.
Yine Hakim-Savcı yenidir. Mesleki Deneyimi yetersizdir…Veya ; kendisine tevdi edilen görevi yürütemeyecek kadar da TECRÜBESİZ ve Kıdemi de yeterli olmayabilir…
Bu Nedenlerle Hakim-Savcı Yanlış ve Hatalı Kararı elinden olmadan verebilir…
KİŞİLERE Verilen bu ZARARI önce DEVLET giderecektir. Ancak Devlet-Hazine isterse ödenen Tazminatı yanlış karar veren Hakim-Savcıya RÜCU EDEBİLİR….Bu Hukuksal İşlem 
TAKDİRİDİR.Ancak uygulamada bu yola başvurulmamakta-dır. Ve bu güne dek de hiç başvurulmadı.
-HUKUK HAKİMLERİ için ise;HUK.nun getirdiği düzenleme ile adı geçen Hukuk Mahkemesi Hakimi için doğrudan doğruya ZARAR GÖREN Davanın Tarafı Maddi-Manevi Tazminat Davası açabilirdi.
Yeni HUK.nun bu Düzenlemeyi değiştirdi.Hukuk Hakimleri hakkında da ; DAVA DEVLET-Hazine aleyhine Maddi-Manevi Tazminat Davası açılır. Ancak; Tazminata konu olan ve Hazinece ödenen Tazminat nedeni ile de HAKİM Aleyhine RÜCU Davası açılacaktır. Burada takdiri bir durum yoktur.Zorunlu olarak;Hazine RÜCU DAVASINI Hukuk Hakimi aleyhine açacaktır.
Benim bu açıklamalarım; HAKİM HUKUK SINIRLARI İÇİNDE KALIR …AMA; BAZI HATALARI YAPABİLİR…GÖZDEN KAÇABİLEN KARARLAR OLUR….BU KARARLAR TARAFLARA ZARAR VEREBİLİR.
Burada Kararı Veren Hakimin Kusuru İhmal veya Mesleki Yetersizliktir. Yani HATADIR….Hatalı verilen kararlardır.
xxxxx 
-HAKİMİN; Kasıtlı olarak veya Siyasi Ekole bağlı kalarak verdiği Kararlar vardır.
Hakim,kişiler aleyhine KASITLI veya AĞIR İHMALLERİNE bağlı olarak KARAR vermiş ise ve bu karar sonucu da ZARAR uğrayan kişi; Doğrudan doğruya BK.nun 49.ve devamı Maddeleri ADLİ YARGIDAN MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT davası açabilmelidir.
Gerek CUK. ve gerekse HUK.nun getirdiği düzenleme; HAKİMİN İŞ YÜKÜ ve MESLEKİ DENEYİMSİZLİĞİ sonucu verdiği KARARLA KİŞİLERE VERİLEN ZARARLARIN DEVLET TARAFINDAN TAZMİNİDİR.
HAKİMİN AĞIR KUSURU veya KASTI SONUCU VERDİĞİ KARARLARDA ZARARA UĞRAYAN KİŞİ; B.K.nun 49. ve devamı maddeleri gereğidir. Yalnız bu uygulama öncesi HAKİM Hakkında bir DİSİPLİN CEZASI veya ADLİ MAHKUMİYET KARARININ Varlığı da BENCE Gerekmez…Dava açılan HUKUK Mahkemesi HAKİMİ bunu değerlendirebilir. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU DAVASI HAKİM HAKKINDA AÇILMASI, daha etkilidir…
Önceki ve Yeni B.K.nun getirdiği düzenlemeler ; Başkasına ZARAR Veren herkes için geçerlidir.
KARARI VEREN HAKİMİN Hatası KASITTIR….Kasıtlı olarak; Hukuk dışı verilen kararlardır.
Bu etkilerle verilen Kararların sonucunda ZARAR gören Tarafların Maddi-Manevi ZARARINI da DEVLETİN Gidermesi HUKUK Düşüncesine de aykırı olsa gerek…
BU DURUMDA BORÇLAR KANUNUN “HAKSIZ FİİL DÜZENLEMESİ ” Karşımıza çıkmaktadır. 
Önceki Yasanın 41. ve devamı maddeleri…Yeni Yasamızın 49.cu ve devamı maddeleri düzenleme getirmiştir.

YBK.nun getirdiği bu düzenleme;

“Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
A.Sorumluluk
1.Genel olarak
MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.
Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile,ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

xxxxx
Hakimlik,ulu bir meslektir.Halkın gözünde de çok saygındır. Herkes içinde büyük bir güvencedir.
Çünkü; “TÜRKİYE’DE HAKİMLER VARDIR.HER ZAMAN OLMUŞTUR. HER ZAMANDA OLACAKTIR.”
Eski merhum DANIŞTAY Başkanlarımızdan Prf. Dr. İsmail HAKKI ÜLGEN Beyin 1975 yılında Danıştay Kuruluş yıl dönümünde söylediği sözdür.
Evet; HAKİMLERDE bir insandırlar.Mümkün olduğu kadar da tarafsız olmaya özen gösterirler. Çok azda olsa hissi davranan HAKİM de olabilir ve hislerinin etkisinde kalarak karar verebilir.
Bunun yanında ,HUKUK bilgisi yeterli olmayıp,HATALI KARARLAR verebilen Hakimlerde vardır. 
HAKİMLİK; uzun süreli ve uygulamalı deneyimi gerektiren bir meslektir.Hakim deneyimleri yeterli olmadığından,bazı dosyalarda hatalı kararlar verebilir.Yanlış verilen karar; haklı olan tarafı zarara uğratmış olabilir. Bu ZARAR; Ağır ve bazende çok AĞIR olabilir.
Yani Hakim,yanlış veya hatalı kararı ; aleyhine verdiği kişiye karşı KASITLI olarak da verebildiği gibi,İHMAL sureti -TAKSİR-ile de verebilir. Bu durumda bu davanın Haklı olan tarafın uğradığı maddi-manevi bir zarar oluşabilir.Bu Zararında; zarar gören kişiye tazmini gerekir.Bu durumda Hakim, kararı ile kişiye zarar vermiş ise; hakkında Maddi-Manevi Tazminat davası açılabilir.
xxxxxxxxxxxxxxx

İlginç bir Mahkeme Kararı…..
“KADIKÖY 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/124 E.-2008/ 150 K. nolu 01.05.2008 günlü KARARI….”

Meşhur VAN İDDİANAMESİNİ düzenleyen VAN C. Savcısı Ferhat SARIKAYA’ya düzenlediği iddianame nedeni ile 5.000 tl Manevi tazminata hükmedilmiştir.”
Bu KARAR; Yargıtay 4. HUKUK DAİRESİNİN 21.04.2009 gün ve 2008/10.980 E.-2009/5781 K. nolu İLAMI ilede ONANMIŞTIR..
Mahkeme Kararın Gerekçesinde; Ferhat SARIKAYA’nın Kişisel davranışları nedeni ile HSYk tarafından İhraç edildiğini gerekçe göstererek; Tazminata hükmetmiştir.
Bir Dönemlerin-kendisine zırhlı araç tahsis edilen – C. SAVCISI ZEKERİYA ÖZ….Yurtdışına kaçtığında; Ben Arkadaşlarına teslim olması için bu sütunlarda bir YORUM da yaptım…Avukatlığını da üstleneceğimi açıkladım…
Bir DÖNEMLERİN Genelkurmay Başkanı İlker BAŞBUĞ emekli olduğunda ; ” SİLAHLI TERÖR ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI….Ve MAHKUM EDİLDİ….”
Hakimlik Mesleğinin farklı ve donanımlı bir fonksiyonu vardır.Ayrıca GÜVEN duyulan bir yönü de vardır.Toplum; önce HAKİMİNE GÜVENECEK ve sonrada; SAYGI DUYACAKTIR.
HAKİMLİK ADİL OLMAK KADAR; CESUR ve de YÜREKLİ OLMAYI DA GEREKTİRİR….
BÜYÜK KENTLERİMİZDE GENÇ ve Hakimler görevlendirilmektedir.Hakimlere verilen GÖREVLERİNDEKİ SORUMLULUK;MESLEKİ BİRİKİMLERİNİN ÜZERİNDEDİR. Bu durum; istemeyerek de olsa Davanın Taraflarına ZARAR Verebilmektedir.Ve ADALETİ de geciktirmektedir.
xxxxx
Bu durumda; FETO denen ÖRGÜT’ün Talimatları ve İsteği doğrultusunda KARARLAR veren Tüm HAKİM-SAVCILAR Hakkında; ZARAR GÖREN; BU DAVALARIN MAĞDURLARI ; DEVLET ALEYHİNE AÇACAKLARI TAZMİNAT DAVALARI DIŞINDA; DAVA AÇAN C. SAVCILARI ve MAHKUMİYET KARARI VEREN HAKİMLER HAKKINDA BK.NUN GETİRDİĞİ ” HAKSIZ FİİL DÜZENLEMESİ” nden TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRLER…
Saygı ile….

Not: 8 yıl önce MESLEKTE iken kaleme alıp yayınladığım; 
“HAKİMLERİN DENETİMİ, CEZAİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI ” 
adlı Kitabımda bu açıklamalara genişçe yer verdim….

Bir cevap yazın

error: Bu sitenin içerikleri korumalıdır. Emeğe saygı !!