Sakarya Detay Haber

AF GELİYOR…AF…

AF GELİYOR…AF…
Bu haber 15 Ocak 2019 - 18:58 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Mahkum-Tutuklulara ve Yakınlarına….
ÖZEL ve Müjdeli bir HABER…..MEDYADAN HABER….

AF….AF…..AF…..Geliyor….
Sayın Cumhurbaşkanı Görevlilere gereken TALİMATI Vermiş….31 Mart 2019 Yerel Yönetim SEÇİMLERİ Öncesi….
Muhtemelen de Mart ayı Ortalarına Yürürlüğe girecek şekilde bir AF YASASI DÜZENLEMESİ….Adalet Bakanlığı Bünyesinde bu konuda özel bir çalışma yapılıyormuş….
Trajı büyük bazı gazetelerde ve sosyal medyadan haber oldu…
BU HABERİ SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM….NE DENLİ DOĞRU?….BİLEMEM…AMA BİZ DOĞRU OLDUĞUNU KABUL EDELİM….
Genel AF;toplumların tarihinde öteden beri kabul edilmiş bir müessesedir.Tarihte bildiğimiz ilk GENEL AF;M.Ö. 404 yılında ATİNA’lı general THRASYBUTLE’ nin ilan ettiği aftır.Atinalı General bu affa; ” GEÇMİŞ ŞEYLERİ UNUTMA YASASI ” adını vermiştir.
Daha sonraları Avrupa’da Krallar, İmparatorlar,Derebeyler ve Papalar AF denen müesseseyi kullanmışlardır.
Bizde ise; II. Meşrutiyetin ilanından sonra 1909 yılında GENEL AF İlan edilmiştir.
XXXXXXXX
– Önce Soruşturmayı Yürüten C. SAVCILARIMIZ Rahatlayacaklar….
-Sonrada CEZA MAHKEMESİNDE Görevli HAKİMLERİMİZ Nefes alacaklar ve Rahatlayacaklar…
-Tabi ki Adliye Personeli de Rahatlayacak…
-En Çok da CEZAEVİ PERSONELİ Rahatlayacaktır…
Bu gün Mahkemelerde büyük bir İŞ YÜKÜ var…Yargılamalar uzun sürmektedir.
– Yine en çok Rahatlayacak olanlardan YARGITAY Ceza Dairesinde Görevli Hakimleri olacaktır…4-5 yıldır Yargıtay’da Görüşülmesi yapılmayıp, bekleyen dosyalar var…
-Belirli SÜRELİ Cezaların verildiği veya talep edildiği DAVA dosyaları Matbu bir KARAR ile ORTADAN AF nedeni ile kaldırılıp; Mahalli Mahkemesine gönderilecektir…
-CEZALANDIRMA Devletin YETKİSİ Dahilinde olan bir Müessesedir….AF denen Müessesede Devletin Yetkisindedir.
Anayasamızın 87. Maddesi “………………………………………. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 3/5 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek……………………………….”
Yani AF denen; İŞLEDİĞİ SUÇTAN DOLAYI VERİLMİŞ veya VERİLECEK OLAN CEZAYI Ortadan Kaldırmak; Türk Milleti adına TBMM.dir….
Yalnız Anayasanın önceki düzenlemesi; ” Anayasanın 14. Maddesinde ki İŞLENEN SUÇLARI AF Kapsamından çıkartmış ” idi.
Anayasanın 14. Maddesindeki düzenleme İse;
” III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması”
“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri,Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri,Devlete veya kişilere,Anayasa ile tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirlenen daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkın da uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.”
Anayasamızdaki yeni düzenleme ile-16.04.2017 günlü ve 6771 sayılı değişikliğin 5.maddesi ; TBMM.ne AF çıkartma yetkisini de verdi.
Yani TBMM, her konuda-Tüm SUÇLARLA ilgili Mahkumiyet Durumlarında- AF ÇIKARABİLMEKTEDİR….
Yalnız ÖZEL AF ile GENEL AF; karıştırılmaktadır…
Her ikisi de farklı birer Müessesedir….
ÖZEL AF; sadece işlenen SUÇA verilen MAHKUMİYETİN KALDIRILMASIDIR….Hüküm Giyenin Hapis-Cezaevine girmemesidir…
GENEL AF; İşlene SUÇA VERİLEN CEZANIN TÜM SONUÇLARI ile Ortadan Kaldırılmasıdır…Sabıka Kaydının oluşturulmaması,oluşturulmuş ise kaldırılması…Disiplin ve Gözetim durumlarının kaldırılması….Yani Suç İşleyen ve KİŞİNİN; Suç işlemeden önceki KONUMA DÖNMESİDİR.

xxxxx
Ben 42 yılımı Hakim olarak Kürsülerden geçirmiş ve 5 yılını da Savunman olarak devam ettirmiş bir HUKUKÇU olarak; AF denen müessesenin ASLA KARŞINDA Değilim…Hele hele KADER KURBANLARININ; Kader Mahkumları için….
Tabi ki; Çıkarılacak AF’ın kapsamını ve sınırlamasını bilmiyoruz…TBMM.ne geldiğinde öğreneceğiz….
Siyasi Suçlara gelince;
Siyasi nedenlerle; bir dönem de Mahkum olanlar…Hatta hatta İDAM CEZASI giyenler….Bir Dönem sonra Ülke Yönetimine geliyorlar….
Öncelikle; Ben; İDAM CEZASINA karşı olan bir HUKUKÇUYUM….Allah’ın verdiği canı; Allah alır….Hukukumuzda-Kanunlarımızda İDAM Cezası;kalkmıştır…
Merhum Celal BAYAR 1961 de Yassıada Yargılamasında İDAM CEZASI aldı….Yaşı nedeni ile İnfazı yapılamadı…Ve isteseydi; 1980 yılı öncesi TBMM.nin TABİ ÜYESİ idi…Yani eski Cumhurbaşkanı olarak;Senatör idi…Ve TBMM.de koltuğa oturabilirdi.
Siyasi Suçlular bir dönem VATAN Haini olarak görülüyor….Bir dönem de geliyor ki; VATANPERVER Oluyorlar….Kendileri için Ağıtlar yakılıyor…Anıtlar dikiliyor….Dünya ve Ülkemizin Siyasi Tarihi bunun örnekleri ile doludur.
GALİLE; “Dünya dönüyor…” dediği için İDAM edildi.Galile;”Sanıyorum bu dünyada bilgisizliğin bilime karşı duyduğu kin ve nefretten daha zorlu bir kin ve nefret yoktur..” diyor…
Copernic Sistemini geliştiren GİORDANO BRUNO’yu Tanrı tanımamazlıkla suçladılar..Ünlü Düşünür 7 şubat 1600 yılında Roma’da CAMPE DEİ FİORİ meydanında odunlar üzerinde yakıldı.Ama 294 yıl sonra yakıldığı meydana HEYKELİ dikildi.
“Doğada hiç bir şey kaybolmaz,hiç bir şeyde kendiliğinden
yeniden var olmaz.” diyen KİMYAĞER LAVOİSİER’i; Fransız İhtilalcileri; ” Cumhuriyetin bilim adamına ihtiyacı yoktur ” diyerek Giyotine gönderdiler…
Ama; varlığın yarılmaz parçası düşünce,sed tanımadan ,yüzyılları aşarak günümüze dek ulaştı.Giyotinlerden can verenlerin,İdam edilenlerin,Odunlar üzerinde yakılanların, insanlık dışı işkencelere tabi tutulanların eserleri,düşünceleri,insanlığa,insanlığın mutluluğuna ışıklarını serpti.Okullarda ve üniversitelerde okundu.
Eserleri bir kültür mirası olarak kuşaktan kuşağa ,dönemden döneme insanlığın kurtuluşuna ve mutluluğuna katkıda bulundu.İnsan, insanca olan her şeyi sevdi.
Bir maymunun sırıtmasından insanca bir gülüşün çıkışı bile bunu anlamaya yeter….
Bu nedenlerle İnsanları İDAM SEHPALARINDA Ölüme götürmek Çağdışıdır…Sosyal Devlet; Kişilerin SUÇ İŞLEMESİNİ Önleyici önlemlerini de almakla sorumludur….
Saygı ile….

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
error: Bu sitenin içerikleri korumalıdır. Emeğe saygı !!