Sakarya Detay Haber
Turan Ateş

AF…..AF……AF…..

AF…..AF……AF…..
Bu haber 26 Eylül 2018 - 15:09 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Son günlerde; Siyasi Partilerimizde MHP.nin gündeminde olan bu MÜESSESE şimdi de TBMM .nin gündemine alındı…Ve Medya bu konuya geniş bir şekilde de yer verdi…
AF;Anayasamızın 87 Maddesinin getirdiği düzenleme gereği olan TBMM .nin bir TASARRUFUDUR….Tabi ki; YASA ile düzenlenir…
Anayasamız; TBMM.nin Görevlerini belirleyen 87 maddesinde AF Müessesesini düzenlemektedir.
Madde metni aynen;
“……..Anayasamızın 14. üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere,genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek…..”
1961 Anayasasının 64 maddesi de benzer düzenleme getirmiştir. Ancak bir sınırlandırma da getirmemiştir.
1982 Anayasasının 14. maddesindeki getirdiği sınırlamayı gözden geçirelim….
Madde başlığı ve metni aynen:
“1-Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması
Madde 14: Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri,Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak,Türk devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek,temel hak ve hürriyetleri yok etmek,Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil,ırk,din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamaz.
Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.
Anayasanın hiç bir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.”
Yine Anayasanın 169/ 3. Maddesi Orman Suçları ile ilgili bir düzenleme getirmiştir. Düzenleme aynen;
“Ormanlara zarar verebilecek hiç bir faaliyet ve eyleme müsade edilemez.Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propoğanda yapılamaz;müstesna orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak,ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.”
Yani bu SUÇLARDAN MAHKUM Olanları TBMM AF Yasası ile Serbest bırakamaz….
Bu düzenleme biraz YORUMLARA açıktır…Dar yorumlanırsa; bazı Siyasi Suçlardan Hükümlü olanları TBMM AF kapsamına alabilir.
Geniş bir Yorum yapılırsa;AF Kapsamı daraltılır….
Bu düzenleme karşısında;
-FETO Terör Örgütü Kapsamında Mahkum olanlar….
-BALYOZ-ERGENEKON ve CASUSLUK Suçlamalarından Mahkum olanlar…
-PKK-İŞİD gibi TERÖR Örgütü mensubu olan ve Mahkum olanlar…
TBMM.nin çıkaracağı AF KAPSAMI DIŞINDA KALMAKTADIR….
Anayasadaki düzenlemeyi geniş yorumlarsak;Bu suçlara; TC Devletinin Kurumlarını ve Yöneticilerini aşağılayarak eleştirmek SUÇUNDAN Mahkum olanlarda AF Kapsamı dışında kalır….
xxxx
Bazı Hukukçularımızın da karıştırdığı kavramlar var….
GENEL AF-ÖZEL AF kavramları….
-Genel Af;Mahkuma verilen CEZANIN tüm sonuçları ile AF Edilmesidir….Sabıka ve tüm sonuçların yok sayılmasıdır…
-Özel Af ise;Mahkuma verilen CEZANIN sadece Hapis yatma olgusunun AF Edilmesidir….
1973 li yıllarda Merhum Bülent ECEVİT ve Merhum Necmettin ERBAKAN’ın kurduğu CHP-MSP Koalisyonunun TBMM.de Cumhuriyetin 50. ci Yılı için çıkardığı bir GENEL AF Yaşadık….
MAHKUM OLAN VE GÖREVLERİNE SON VERİLEN, OKULLARDA KAYITLARI SİLİNEN TÜM MAHKUMLAR İŞLERİNE ve OKULLARINA DÖNDÜLER…
Özel bir AF olsaydı;Kamu Görevlileri Görevlerine …Öğrenciler okullarına dönemezlerdi….
Anımsadığım kadarı ile; GENEL AF; TCK.nun 141-142 .Maddelerini son anda MSP li Milletvekillerinin karşı oyları ile ret olundu….
CHP; konuyu ANAYASA Mahkemesine taşıdı….Anayasa Mahkemesi; kısa bir süre içinde Davayı sonuçlandırdı ve Reddolunan bölümü de; EŞİTLİK İlkesine aykırı bularak; AF Kapsamına aldı….
Daha sonrakları; AF Kapsamı dışında kalan SUÇLARLA iligili olarak; Mahkemelerdeki Yargılama safhasında İTİRAZ YOLU ile Anayasa Mahkemesine götürüldü ve Mahkeme; Anayasanın EŞİTLİK İlkesine aykırı görerek; AF Kapsamına aldı….
Kısacası; ANAYASA MAHKEMESİ GENEL AF’IN KAPSAMINI GENİŞLETTİ….
XXXXX
CUMHURBAŞKANI; Anayasanın 104. Maddesinin b fıkrası kapsamında olan düzenleme gereği olarak; ÖZEL AF ÇIKARMA Yetkisi vardır.
” Sürekli hastalık,sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak.”
Merhum Cumhurbaşkanlarımızdan Fahri KORUTÜRK;
Yazarlardan Çetin ALTAN’ı göz Rahatsızlığı ve Nihal ATSIZ’ı yaşlılığı nedeni ile kendilerini Bu düzenlemeye göre AF etti…
Ancak; bu işlem Adalet Bakanlığının talebi Başbakanın onayı ile Cumhurbaşkanlığına sunulur ve Resmi Gazeteden yayınlanır…
xxxxxx
TBMM .ne sunulan MHP.nin AF ÖNERİSİ; Cezaların İnfazını KISMEN Kaldırmaktır. Belirli Suçlardan verilen CEZALARIN 5 yılını kaldırıyor….Yani 5 yılın altında cezası olanlar Hapis yatmayacak…5 yıldan fazla cezası olanların 5 yılı mahsup edilecek….
İşlenen Suçların Kapsamı çok geniş…Devleti dolandıranlar….Esrarcılar…Kaçakçılar…Mafya Babaları….Ve daha değişik Suçlardan mahkum olanlar bu İNDİRİM kapsamındadır…Eli Kalem Tutanlar…Yazanlar…Çizenler…Öneri getirenler kapsam dışı…
İşte; bu Öneriye sokaktaki Yurttaş karşı çıkıyor….
Burada GÖREV TBMM.nin…Bir Ayıklamaya gitmelidir….Bekliyoruz..
Saygı ile….

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
error: Bu sitenin içerikleri korumalıdır. Emeğe saygı !!