Sakarya Detay Haber
Turan Ateş

ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI

ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI
Bu haber 26 Şubat 2018 - 23:06 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Gündem; Ülkemizdeki 25 adet Devletin Şeker Fabrikalarının -14 adet- ÖZELLEŞTİRİLMESİ…..Bu konuda Bakanlar Kurulunca Karar alındığı veya alınacağı….Açıklamaları; Kamuoyuna yansıdı…
Anayasamızda ÖZELLEŞTİRME denen bir Müessese yok….Bunun yanında DEVLETLEŞTİRME ve KAMULAŞTIRMA denen Müesseseler var…
1-Anayasamızın 46. Maddesi; KAMULAŞTIRMA denen müesseseyi düzenlemektedir.
Madde metninin ilk fıkrası aynen;
“Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde,karşılıklarını peşin ödemek şartıyla,özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını,kanunla gösterilen esas ve usüllere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….”
2-Anayasamızın 47.Maddesi de ÖZELLEŞTİRME denen müesseseyi düzenlemektedir.
Madde metninin ilk fıkrası aynen;
“Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler,kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.
………………………………………………………….. ”
Tabiiki; bu müesseselerin uygulanması ve özelliklerini özel yasalar kapsamlı bir şekilde düzenlemiştir…Bu Müesseselerin oluşumu ile ilgili İdarenin -KAMU YARARI KARARI- Yargı Denetimine tabidir.

Yıl 1975…..AÜHF ikinci sınıf öğrencisiyim…Ekonomi-İktisat Dersimize; Doç Dr. Gürgan ÇELEBİCAN Hocamız gelir….Bir buçuk ay gibi bir süreçte; Bize anfide EKONOMİK Sistemleri anlattı….
Ben kendisine anfide arkadaşlar huzurunda şöyle bir soru yönettim….
” Hocam; Bize uzun bir süreçtir Ekonomik Sistemleri detaylı bir şekilde anlattınız…
-KAPİTALİST Ekonomide;Özel Sektörün hakim olduğu,amacın kar olduğunu….Uygulayan Ülkenin de ABD. olduğunu…
-SOSYALİST Ekonomide; Kamu Sektörünün hakim olduğunu,amacın hizmet olduğunu,planlama olduğunu….Uygulayan Ülkenin de Sovyet RUSYA olduğunu….
-KARMA Ekonomide;her iki sektörün de olduğunu….Uygulayan Ülkenin de TÜRKİYE olduğunu…” açıkladınız….
Ama…Türkiye’de 1970 öncesi Özel Yüksek Okullar-Üniversite konumunda -vardı….Devlet Üniversitelerine giremeyen zengin çocukları bu okullara girip okuyorlar ve Mühendis,Diş Hekimi,İktisatçı oluyorlar…Yıllık 5.000-12.000 tl.gibi bir ücreti Okulun özelliğine göre ödüyorlar…Her ne kadar bu Okulların Malikleri ve yöneticileri Biz Hizmet amacı ile kurduk…Kar amacımız yok…Deselerde inandırıcı değiller…Ekonominin değişmez teorisi; “Karın olmadığı yerde Sermaye durmaz ve çeker gider…” dedim…Ve bu Yüksek Okullar; Anayasa Mahkemesi Kararı ile Kuruluş Yasaları İPTAL olundu….Sonrada DEVLETLEŞTİRİLDİ….
Karma Ekonomide; Özel Sektör, her zaman DEVLEŞTİRME-KAMULAŞTIRMA denen Müesese ile Kamu Sektörüne dönüşebiliyor…
KAMU SEKTÖRÜDE; ÖZEL SEKTÖRE DÖNÜŞEBİLİR Mİ?…Ve nsıl bir Süreç izler?….”
Anfide Herkesin gözleri bana çevrildi…
Hocamız; ” Soru çok ilginç…. ” dedi …Ufak tefek cevapla geçiştirdi….

Ben o zamanlar….Şimdiki ÖZELLEŞTİRME denen Müesesenin çevresinde dolaşmışım…Ama; “ÖZELLEŞTİRME …” diyemedim…Özelleştirmenin bilincinde de değildim….
Tıpkı; Krıstof COLOMP’un Amerika Kıtasını bulup da; Yeni bir Kıta olduğunun bilincine varamaması….Ve Ameriko VESPUÇİ’nin bilincine varıp; Kıtaya Onun adının verilmesi….
Evet…Evet….ÖZELLEŞTİRME denen projede bizatihi Bana aittir….Merhum DEMİREL’in “GAPI elimden kaptılar…” dediği gibi; ÖZELLEŞTİRME denen projeyi de benim elimden kaptılar…
Ben bu konuyu; Ormanların Özelleştirilmesinin düşünülmesi döneminde ; “ORMANLARIN HUKUSAL DURUMU ve 2/ B ” adlı kitabımda da işledim….

Biz ÖZELLEŞTİRİLMEK istenen ŞEKER FABRİKALARIMIZIN Durumuna gelelim….
Ben çocukluğumdan anımsarım…4 yılda bir Tarlalarımıza Şeker Pancarı ekerdik…10 dönüm sulanan toprağımız vardı…Pancar ekeriz.40-50 ton arası PANCARI Fabrikanın ilçedeki Ofisine teslim ederiz….Tonu 150 tl.den parasını geçikmiş de olsa alırdık…
Yaz mevsiminde çapalar ve sulardık….Bize Fabrika avans olarak çapa yapılması için ödeme yapardı ve aynı süreçde de 25-50 kğ. civarında da toz şeker verilirdi…
Küçük kardeşim evden anlatılanlardan etkilenmiş ve bahçede pancarın yapraklarını okşayarak; ” Aslanım benim…Sen şekermiydin?” diyerek de sevmiş….Bu olay; Epey espri olmuştu köyümüzden…
Biz ; tüm Anadolu insanları; Pancarı yetiştirerek ve Fabrikaya üretim için karşılığını almak sureti ile verdik…Verdikleri ŞEKERLERİ; çaylarımızın yanında tatlılar yaparak, yufka ekmeğimizle şekeri dürüm yaparak büyüdük ve bu günkü konumlara geldik…Ailelerimiz; Bizleri haram kazançlarla büyütmediler…. Alınterleri bizleri okuttular…
Anadolun her Bölgesinde yeteri kadar ŞEKER FABRİKALARI kurulmuştur….
İlkokul 4. sınıf öğrencisi iken Coğrafya De4rsimiz vardı…14 tane ŞEKER FABRİKASININ bulunduğu İlleri ve Bölgeleri ezbere sayardık…Öğretmenimizin ; Yazılı veya sözlü sınav sorusu idi; bu fabrikalar….
Bu Fabrikalar ; Yurttaşklarımızın Ekonomik bir geçim kaynağıdır….

Efendim…”Kamu Sektörü-Fabrikalar-ZARAR ediyor…Kar edilemiyor…”
Doğru…Çok doğru….
Yıl 1978….Madenler Devletleştiriliyor….Yasa TBMM.de….Deniz BAYKAL; Enerji Bakanı….
AÜHF.de Bu Yasa Tasarısı tartışılıyor….Ben o zamanlar DANIŞTAY’ımızın genç bir Hakimiyim…”Kanbersiz DÜĞÜN olur mu?…” Ben de Toplantıya katıldım….
Bir Maden Mühendisi; ” Devlet eli ile çalıştırılan Maden İşletmeleri ZARAR ediyor….ÖZEL Şirketlerin çalıştırdığı Maden İşletmeleri KAR ediyor….”
Cevabım da benim şu oldu….” Kamu Sektöründeki bir İşletmede 10 kişi çalışır…Özel Sektörde ise; aynı işler için 4-5 kişi çalışır….Amaç İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK ve İstihdam Yaratmaktır…”
Evet…Evet….Kamu Sektörü elindeki tüm Fabrikalar ve İŞLETMELER bu DÜŞÜNCELERLE yıpratılıp; ÖZELLEŞTİRİLMEKTE-satılmakta- OLSA GEREK….
Peki…Bu Fabrikalarda çalışan İnsanlarımıza nasıl bir istihdam sağlayacağız…Onları; Emekliliklerini alamadn sokaklara bırakmak da olamaz…Özel Sektör hemen İş Akitlerini FES etmektedir….Bu güne kadar ki; ÖZELLEŞTİRME yapılan Devletin Kurumlarında bu sorunlar yaşandı….
Saygı ile….

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
error: Bu sitenin içerikleri korumalıdır. Emeğe saygı !!