Sakarya Detay Haber
Turan Ateş

HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI

HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI
Bu haber 14 Ocak 2018 - 10:39 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Günümüzdeki Çağdaş DEMOKRASİLERDE,üç tane temel kurum vardır….Bu Kurumlar; YASAMA-YÜRÜTME-YARGI….
Demokrasinin tüm Kurum ve Kuralları ile işlerlik kazandığı Ülkelerde bu Kurumlar arasında eşitlik vardır. Bu Kurumların birbirinden üstünlükleri yoktur….
DEVLET denen GÜÇ;birbirinden ayrılarak, bu üç Kurumdan toplanmıştır….O zaman ;
DEVLET= YASAMA (TBMM)+YÜRÜTME( Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve İdare) + YARGI( Bağımsız Mahkemeler )…
Görev alanları farklıdır.Devlet otoritesini kullanırlar…Yasama ve Yürütme iç içedir….Yürütmenin bir bölümü YASAMA’nın içinde oluşur.
Yargı ise;bu iki güçten tamamen ayrıdır.Bu iki gücün dışında ve çevresindedir….
O zaman biz; DEMOKRASİYİ şöyle tanımlayabiliriz:
“DEMOKRASİ,ÇOĞULCU,KATILIMCI,KURALLAR
ve KURUMLAR DÜZENİ OLUP; BAĞIMSIZ YARGININ DENETİMİ ile YÖNETİMİN ve YASAMANIN GEÇERLİLİĞİNİN KORUNDUĞU bir DÜZENDİR….”
Klasik DEMOKRASİLERDE,böylece DEVLET GÜCÜ bölünmüştür.Bu üç GÜCEDEgörev dağılımı yapılarak,güçler arası denge de kurulmuştur…Buna GÜÇLERİN bölünmesi denir…Güç, gücü durdurur…
Yargı Gücü,tamamen diğer iki gücün dışında tutulmuştur.Bu düzenleme ve uygulama kişiler açısından,YÖNETENLERİN Yetkilerinin KÖTÜYE Kullanılmasına karşı olarak EK bir GÜVENCE olmuştur…
Yalnız burada;Yargı Gücüne, uygulanan Güçlerin ayrılması ile YARGISAL DENETİMİ iyi uygulamak gerekir…
Yargısal denetim,Yönetenlerin yetkilerini ve bu yetkilerin sınırlarını tanımlayan; Yargı Kurallarının konulması ve bu kurallarında Yargı Organlarınca uygulanmasıdır.Buradaki amaç;Mahkemeleri diğer Kurumlardan ayırarak;Yönetenlerin Gücünü azaltmak değildir….Yargıya, İdare ve Yönetim Organlarının TASARRUFLARINI Denetleme ve Frenleme Görevini vermektedir….Buradaki amaç;Yasama ve Yürütme Erkinin eylemlerinde YASALLIĞININ Bozulmamasıdır….Yani TBMM.de çıkarılan Yasaların amacına uygun olarak; İdare tarafından uygulanmasını sağlamaktır.Aynı zamanda da kötüye kullanılmasını önlemektir….Yasaların Anayasaya uygunluğunun denetimini sağlamak çok önemlidir.
Yargı Organları ve Yargı Mensupları;Yasama ve Yürütmenin alt veya bir üst organı değildirler…Yargı Organları;asla Yasama ve Yürütmenin karşısında da değildirler…Yargı Organlarının Görevi; bu Kurumların hukuka uygunluğunu sağlamaktır…Şu gerçeği de herkesin kabüllenmesi gerekir;Yasama ve Yürütmenin yaptığı görevlerin gerekliliği ile ilgili,hak ve özgürlüklerin dengeli bir şekilde korunmasını sağlamaktır….
Yasalar; kendilerine saygı gösterilen Bağımsız Mahkemeler olmadığı sürece; bir hiç olur…Anayasa’da,kendisine uygun olmayan Yasaların çıkarılmasını Engelleyen ve Denetleyen Bağımsız bir Kurum olmazsa bir hiçtir…
Almanya’ın Bremen Bölgesinde; bir Gayzer bir köylünün ekili arazisi üzerinde at arabası ile geçtiğnde; Mahkemede Davayı Kazanan Köylü;
“BREMEN’DE HAKİMLER VARDIR….”
Sözünü söyleyebilmiştir…
1975 yılında DANIŞTAY Gününde; Danıştay Başkanı Merhum Prf.Dr.İsmail Hakkı ÜLGEN’de;
“TÜRKİYE’DE HAKİMLER VARDIR…HER ZAMAN OLMUŞTUR VE HER ZAMAN DA OLACAKTIR…” sözünü esinlenerek söyledi…
Bremen’deki HAKİM, Tama BAĞIMSIZ olmasaydı; Alman Prensi Gayzer aleyhine bu kararı verebilirmiydi?…Bence veremezdi…
HAKİMİN Bağımsızlığı;ANAYASA ve YASALARA konan düzenlemelerle olur…Ancak bu da yeterli değildir…
HAKİMİN ÖNCELİKLE; Bağımsızlık Formasyonu ile Yetiştirilmesi gerekir….Bu Formasyon HAKİME Eğitim ile verilir…
Hakimin belleğine; “BEN BAĞIMSIZIM…BEN BAĞIMSIZIM….BEN BAĞIMSIZIM…” diyerek bir özgüven yerleşmelidir….
Kişileri BOŞANMA karaı ile Evliliğe son verme….Çocukların Velayetini belirleme….Taşınmazın Tapusunu İPTAL etme….Haklıyı- Haksızı belirleme….Kişilerin belirli süre ÖZGÜRLÜĞÜNÜ Sınırlama…
Bu yetkiler; hanği kamu görevlisinde vardır?…Sadece Hakimde var…
Ama…Bu kadar YETKİLERLE Donatılmış HAKİMİN; SORUMLULUĞU DA VAR….FETO Örgütü olaylarında yaşananları görüyoruz….
Hakim; HUKUK BULVARINDA hiçbir zaman çıkmaz….Kararlarını HUKUK ÇERÇEVESİNDE VERMESİ GEREKİR…

Bu günlerde Sosyal Medyadan sayın YARGITAY BAŞKANIMIZ;
“YETERSİZ HUKUK EĞİTİMİ ALAN KİŞİLERİN HAKİM OLDUKLARINI…”
söylemiş….Çok…. Çokkk…Çokkkkk…. Doğru bir Değerlendirme….
Adaleti,Hukuk kuralları yanında, İnsanlar dağıtmaktadır…Hukukn gelişmesinde ve de uygulanmasında Mahkeme Kararlarının YAPICI Etkileri vardır…Toplumların güvenli bir Hukuk düzenine ulaşması,reel hukukun istenen düzeyde uygulanması yanında; HAKİMLERİN Kararlarındaki İsabetle de DOĞRU Orantılıdır…
Uygulayıcısı-Hakimi- iyi olmayan bir yasa;Toplumda sarsıntılara neden olur…
Hakim -Adalet- Eli ile yapılan haksızlık,çok ağır olur.Yasalara esneklik veren ve canlılık kazandıran; O Yasayı uygulayan HAKİMLERDİR…
Hakimlere, bu nedenle HUKUK YARATMA Yetkisi verilmiştir…Yargılama yetkisi,Ulusun eğemenliğini ilgilendirir…Bu yetki; kural olarak Ulus’ a ait isede;Kullanılması da Ulus adına Hakimlere aittir.
Hakim; yargılamanın tüm aşamalarında yürekli ve cesur olmalıdır…
HAKİMLİK, ADİL OLMAK KADAR,YÜREKLİ OLMAYI DA GEREKTİRİR….
Yargılama,üst düzeyde özen gösterebilen ve sorumluluk bilincini duyabilen Yürekli ve Adil Hakimlerin işidir….Yargılama yaparak karar verme işi; sadece hukuk bilgisi olanların değil;adalet duygusuna işlerlik kazandırarak ve somutlaştıran Hakimin SANATSAL Gücüdür…
Hakim vereceği kararda ülkenin sosyal ve ekonomik koşullarını göz önünde tutmalıdır….Mahkeme karalarında çelişki ve kapalı yönler olmamalıdır…Açıklık ve kesinlik taşıyan unsurlar olmalıdır…
Hukuk devletinin ayakta durabilmesi için; her şeyden önce hukukçuların Hukukçu olmaları gerekir…Yoksa hukuk devleti gerçekleşsin diye konan kurallar ve kurumlar önce göstermelik olur ve sonrada çöker…Hukuçunun ; diğer mesleklerden bir farkı vardır.
Hukukçu; insan onurunu,güzel sözlerin ve özlemlerin ötesinde,belirli bir haklar ve ödevler örgüsüne bağlayabilen kişidir..Huku Devletini ve hukuk devrimini yürütecek Hukukçuların yetiştirilmesi çok önemlidir….

Bu günlerde bir Yargı Kararı Tartışılıyor….Hukuçular değil de; Siyasiler tartışıyor….Görüş açıklamaları yapıyorlar….
Bu AÇIKLAMALAR yanlış…Ben bu açıklamalara katılmıyorum….

Bir Suçtan TUTKLU KİŞİ-KİŞİLER; ANAYASA MAHKEMESİNE; BİREYSEL BAŞVURU yapmışlar…Yapabilirler….Yasal Hakları….
Önceleri;Adli Yargı Mahkemelerinin verdikleri Kararların son İnceleme yerleri Yargıtay; Özel Dairesi veya Genel Kurulu idi…
Anayasa Mahkemesine BİREYSEL BAŞVURU olarak kabül gören bir YASA YOLU açıldı…

İlkderece Mahkemesinin Tutuklu Dosyası Yargıtay safhasında öne alınarak incelenip; bir karara varılır…Yargıtay Kararı ONAR…Bir sorun yok…Kararı ESASTAN BOZAR…TUTUKLUYU Hemen TAHLİYE EDER…Kararı Usulden BOZAR….Tutukluyu Tahliye edebilir veye etmeyebilir…
ANAYASA Mahkemesi; en yüksek Mahkemedir…Kişilerin BİREYSEL BAŞVURULARINI inceler…”Verilen Karada veya TUTUKLAMADA; bir HAK İHLALİ yoktur..”.der ve sorun kapanır…
“TUTUKLAMA veya Verilen KARARDA bir HAK İHLALİ VARDIR…” der…
Ama İlkderece Mahkemesini Kararını Yargıtay gibi BOZMAZ…Ve Yargıtay gibi de; Kararı Bozduktan sonrada Tutuklu ve Bireysel başvuru yapanı TAHLİYE ETMEZ….
Anayasa Mahkemesini bu tür Karalarında; İlkderece Mahkemesi dosyayı yeniden ele alarak; DEĞERLENDİRİR…
İkderece Mahkemesi; bu gibi durumlarda; Bir Yüksek Mahkeme olan ANAYASA Mahkemesinin MÜTALAA görünümündeki Kararını değerlendirerek; HAK İHLALİNİ de Gidermesi gerekir…
Anayasa Mahkemesi ile İlkderece Mahkemesi arasında bir tezatlaşma oluşturuldu….Bu YANLIŞ….
Anayasa Mahkemesinin verdiği; ” HAK İHLALİ VARDIR..” Kararı;tıpkı; İdari Yargının; İdari İşlemi İptal ederek; İdareye;” VERDİĞİN KARAR iptal olunmuştur…Yeni bir karar ver….” gibi bir göndermedir…
İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesin bu konuda verdiği KARAR; oyçokluğu iledir.Bir ÜYE Karar Muhalif…Anayasa Mahkemesinin görevi dahilin de yerindelik denetimini yaptığını….Anayasa Mahkemesi kararlarının da kesin nitelikte olduğu…Ve çoğunluk görüşüne katılmadığı doğrultusundadır.Mahkemenin 2018/39 Değişik İŞ ve 12.01.2018 günlü Kararı; Anayasa Mahkemesi Kararını ;
” İŞİMİZE KARIŞMAYIN…BİZ MAHKEMEYİZ KİMSEDEN TALİMAT ALMAYIZ….” gibi yorumlanamaz…Anayasa Mahkemesi; İlkderece Mahkemesi Kararında HAK İHLALİ OLDUĞUNU belirliyor….İlkderece Mahkemesinin de bunu gidermesi gerekir….
HEY….Duayen HUKUÇULAR….Büyük Hukukçular….Akademisyenler….Emekli Hakimler….Lütfen KONUŞUNUZ….Görüşlerinizi ve Deneyimlerinizi Toplumla paylaşınız…
Yalnız…Lütfen SİYASİ PARTİLERİMİZİN Sözcüleri biraz bekleyiniz….Bu UZMANLIK İŞİDİR…
Ben 47 yıllık uygulamanın içinde gelmem nedeni ile Deneyimlerimle konuştum….Konuşup; görüşümü açıklamazsam; vebal altındayım…Topluma karşı da bir SORUMLULUĞUM var…Bu sorumluluğumu da yerine getirdim…
Yüksek Mahkeme olan ANAYASA MAHKEMESİ , Bireysel Başvuru ile ilgili verdiği Kararında;” HAK İHLALİ VARDIR…” diyor…

Saygı ile….

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
error: Bu sitenin içerikleri korumalıdır. Emeğe saygı !!